ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.co.za
R95.00
.consulting
R450.00
New
.shop
R599.00
Hot
.store
R1,050.00
.africa
R400.00
.site
R435.00
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.co.za
R95.00
1 سال
R0.00
1 سال
R95.00
1 سال
.org.za
R95.00
1 سال
R0.00
1 سال
R95.00
1 سال
.net.za
R95.00
1 سال
R0.00
1 سال
R95.00
1 سال
.joburg
R230.00
1 سال
R230.00
1 سال
R230.00
1 سال
.capetown
R230.00
1 سال
R230.00
1 سال
R230.00
1 سال
.durban
R230.00
1 سال
R230.00
1 سال
R230.00
1 سال
.africa
R400.00
1 سال
R400.00
1 سال
R300.00
1 سال
.com
R220.00
1 سال
R220.00
1 سال
R220.00
1 سال
.net
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
R250.00
1 سال
.org
R299.00
1 سال
R299.00
1 سال
R299.00
1 سال
.me
R400.00
1 سال
R400.00
1 سال
R400.00
1 سال
.za.com
R750.00
1 سال
R750.00
1 سال
R750.00
1 سال
.tech
R725.00
1 سال
R725.00
1 سال
R725.00
1 سال
.biz
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
R375.00
1 سال
.blog
R460.00
1 سال
R460.00
1 سال
R460.00
1 سال
.consulting
R450.00
1 سال
R450.00
1 سال
R450.00
1 سال
.design
R725.00
1 سال
R725.00
1 سال
R725.00
1 سال
.green
R1,050.00
1 سال
R1,050.00
1 سال
R1,050.00
1 سال
.guru
R480.00
1 سال
R480.00
1 سال
R480.00
1 سال
.host
R1,399.00
1 سال
R1,399.00
1 سال
R1,399.00
1 سال
.site
R435.00
1 سال
R435.00
1 سال
R435.00
1 سال
.solutions
R320.00
1 سال
R320.00
1 سال
R320.00
1 سال
.photography
R350.00
1 سال
R350.00
1 سال
R350.00
1 سال
.photo
R490.00
1 سال
R490.00
1 سال
R490.00
1 سال
.co.uk
R199.00
1 سال
R0.00
1 سال
R199.00
1 سال
.uk
R220.00
1 سال
R0.00
1 سال
R220.00
1 سال
.de
R199.00
1 سال
R199.00
1 سال
R199.00
1 سال
.ngo
R699.00
1 سال
R699.00
1 سال
R699.00
1 سال
.ong
R699.00
1 سال
R699.00
1 سال
R699.00
1 سال
.eu
R199.00
1 سال
R199.00
1 سال
R199.00
1 سال
.store Hot
R1,050.00
1 سال
R1,050.00
1 سال
R1,050.00
1 سال
.shop New
R599.00
1 سال
R599.00
1 سال
R599.00
1 سال
.online
R550.00
1 سال
R550.00
1 سال
R450.00
1 سال
.app
R350.00
1 سال
R350.00
1 سال
R350.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains